Cenník služieb platný od 1. 1. 2018

!! REGISTRÁCIA, KONTROLA XML feed A AKTUALIZÁCIA OBCHODOV ÚPLNE ZADARMO!!

Možnosti zvýhodnenia a prezentácie produktov:

1. variant "Top obchodníci" - (Top)

     - registrácia, kontrola XML feedu a aktualizácie obchodu
     - zaradenie produktov do katalógu produktov
     - viditeľnejšie prezentácia produktov - obchodník je vedený ako TOP obchodník a prezentovaný v predných pozíciách u ním prezentovaných produktov
     - marketingová podpora (napr. Top produkty na hlavnej strane www.tovar-pro.sk)
     - obchodník je prednostne kontaktovaný pri dopytoch klienta na obchodníkom prezentovaný produkt, na ktorý môže reagovať v "Poradni" pri jednotlivých produktov - odpovede názvom obchodníka
     - cena prekliku 0,04 kredit / 1proklik

2.    variant "Odporúčania obchodníci" (Basic)

     - registrácia, kontrola XML feedu a aktualizácie obchodu
     - zaradenie produktov do katalógu produktov
     - prezentácia produktov - obchodník je vedený ako Odporúčaný obchodník a prezentovaný v pozíciách pod sekciou "Top obchodníci" u jem prezentovaných produktov
     - cena prekliku 0,012 kreditu / 1proklik


Obchodníci s nulovým kreditom budú automaticky zaradení do sekcie "Ďalšie obchodníci ponúkajúci tento produkt" umiestnené pod sekciami Top obchodníci a Odporúčania obchodníci do doby, než bude ich stav kreditu opäť navýšený.

KREDITY

Cena za kredit do sekcie "Top obchodníci"

0,04 Eur / 1 kredit

Cena za kredit do sekcie "Odporúčania obchodníci"

0,012 Eur / 0,3 kredit

Kredity sú odpočítané výhradne za kliknutia a bannery na portáli tovar-pro.sk

PROKLIKY

 

Cena za kliknutie do sekcie "Top obchodníci"

0,04 kredit / 1 proklik

Cena za kliknutie v sekcii "Odporúčania obchodníci"

0,012 kredit / 1 proklik

K uhradení služieb sa využíva iba Váš kredit zakúpený u tovaru-pro.sk

Ostatné reklamné plochy podľa individuálnej dohody. K uhradení je nutné využívať Váš kredit u tovaru-pro.sk.
V prípade záujmu o reklamu nás prosím kontaktujte na zbozipro@zbozipro.cz.

Bannery sú možné zverejniť iba vo formátoch .jpg, .gif a .png. Ostatné po vzájomnej dohode.

Všetky uvedené ceny bez DPH.